گوش دادن به قسمت های کشور جدید ، خانه جدید

یک سری پادکست در مورد مبارزات و مشکلاتی که پناهندگان در کشورهای جدیدشان با آن روبرو هستند. کشور جدید ، خانه جدید داستانی داستانی برای پناهندگان می گوید و شنونده ای را در سفر غنی از انواع مختلف می برد. این قسمت از سریال به پدر خانواده متمرکز است.

در بخش دوم از پادکست سریال "کشور جدید ، خانه جدید" ما داستان همسر همسر خالد ، ماروا را دنبال می کنیم ، زیرا او درباره تجربه خود به عنوان یک زن پناهنده در اروپا صحبت می کند.

شما همچنین می توانید 13 قسمت اول را در اینجا بدون بارگیری برنامه تماشا کنید!

برای بقیه قسمت ها برنامه رایگان Love Europe اروپا را بارگیری کنید!

شرمنده
پسر من دزد
بازی فوتبال شگفت انگیز
برخورد خانوادگی
برنامه نویس کامپیوتر
مدل مو
مصاحبه شغلی
اولین روز مدرسه
گیج کننده ترین روز
مبارزات جشن
دشمن جدید
شب ویژه