گوش دادن به قسمت های کشور جدید ، خانه جدید

یک سری پادکست در مورد مبارزات و مشکلاتی که پناهندگان در کشورهای جدیدشان با آن روبرو هستند. کشور جدید ، خانه جدید داستانی داستانی برای پناهندگان می گوید و شنونده ای را در سفر غنی از انواع مختلف می برد. این قسمت از سریال به مادر خانواده متمرکز است.

همچنین می توانید 5 اپیزود اول را در اینجا بدون بارگیری برنامه تماشا کنید!

برای بقیه قسمت ها برنامه رایگان Love Europe اروپا را بارگیری کنید!

دوستی
کلاس های آشپزی
یک ماجراجویی خرید
یک جمله ساده